Rekrutacja na zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności w MOS nr 2 na rok szkolny 2024/2025

Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego oraz ogniska artystycznego, prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa organizowany będzie od maja do czerwca 2024 roku, przez elektroniczny system rekrutacji. 

7 maja od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć w roku szkolnym 2023/2024 będą mogli zarejestrować się i wskazać zajęcia, na które uczęszczali i chcieliby je kontynuować. 

 Od 16 maja od godziny 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji na zajęcia będą mogli się rejestrować rodzice/opiekunowie prawni/kandydaci nowi.

Przed rejestracją i wypełnieniem niezbędnych dokumentów prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 oraz harmonogramem rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content