Mos nr 2 i Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka”

Misja: „Od zabawy do Olimpiady”
Wizja: „Wychowanie przez sport, nowoczesnym sposobem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży”

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Warszawie
to oświatowa placówka wychowania pozaszkolnego, działająca nieprzerwanie od ponad 63 lat, na stałe związana z Warszawą oraz jej mieszkańcami.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 działa na podstawie art.71 i art.60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Celem nadrzędnym pracy placówki jest wszechstronny rozwój osobowości młodzieży poprzez zdobywanie rzetelnych podstaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności sportowych, kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w warunkach życia współczesnego świata, przygotowanie młodzieży do podejmowania właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w życiu społeczny, rodzinnym i w zakresie zachowania zdrowia, współtworzenie dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie tradycji. 
Przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą: Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Warszawa.
Dzięki działalności MKS „Dwójka” Warszawa” najzdolniejsza młodzież, uczestnicząca w zajęciach sportowych
w MOS nr 2, ma możliwość udziału w systemie zawodów sportowych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content