Rekrutacja

Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
w placówkach wychowania pozaszkolnego
w roku szkolnym 2021/2022

Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego oraz ogniska artystycznego prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa prowadzony będzie od maja do czerwca 2021 roku, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. 

Kandydaci zainteresowani kontynuowaniem zajęć w placówkach w roku szkolnym 2021/2022 będą składali deklaracje kontynuacji w pierwszej połowie maja 2021 roku. 

Kandydaci, którzy będą chcieli zapisać się na nowe zajęcia będą mogli składać wnioski w drugiej połowie maja 2021 roku. 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, adres strony systemu i harmonogram zamieszczone zostaną w pierwszej połowie kwietnia 2021 roku.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content