Program edukacji żeglarskiej – Polsailing

Projekt zakłada prowadzenie szerokiego programu edukacyjno-sportowego wokół żeglarstwa, realizowanego przez Okręgowe Związki Żeglarskie, skierowanego do dzieci z wybranych województw. Zajęcia są bezpłatne, raz w tygodniu dla każdego uczestnika. Mają one zachęcić dzieci do rozpoczęcia żeglarskiej przygody, którą po zakończeniu programu będą mogły kontynuować w istniejących szkołach i klubach żeglarskich.

Wartości jakie przekazujemy

Celem zajęć jest zaszczepianie wśród dzieci pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych postaw. Przede wszystkim czerpanie radości z aktywności sportowej i rozwoju osobistego dzieci, ale również:

  • bezpieczeństwo na wodzie,
  • dbanie o środowisko
  • odpowiedzialne przywództwo,
  • współdziałanie,
  • działania dla innych

Formuła zajęć

Zajęcia teoretyczne w formie spotkań moderowanych, warsztatów, gier terenowych, itp. – cykl spotkań edukacyjnych organizowanych dla każdego uczestnika raz w tygodniu, w miesiącach styczeń – kwiecień.

Zajęcia praktyczne w formie nauki żeglarstwa na wodzie w miesiącach maj – lipiec.

Ujednolicony standard szkolenia

Program prowadzony jest według jednakowego dla wszystkich ośrodków standardu szkolenia oraz uzyskiwania certyfikatów umiejętności na bazie materiałów szkoleniowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF.

W trakcie spotkań młodzież, działając w grupach, będzie wykonywać określone zadania, sprzyjające kształtowaniu pozytywnych postaw (zadania będą oceniane i punktowane).

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content