Samorząd Uczestników

Przewodniczący Samorządu – Gustaw Skarżyński

Zastępca Przewodniczącego – Mateusz Krasowski

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content