Samorząd Uczestników

Przewodniczący Samorządu – Szymon Zakrzewski

Wiceprzewodniczący Samorządu – Franciszek Rutkowski

Skarbnik – Kacper Radzikowski

Członek Samorządu – Jakub Rzeszotek

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content