Wioślarska Liga Podstawówek

REGULAMIN

WIOŚLARSKA LIGA PODSTAWÓWEK

Mistrzostwa Szkół Podstawowych na ergometrze wioślarskim

1. CEL ZAWODÓW – Wyłowienie najlepszych wioślarzy halowych wśród uczniów klas IV oraz najlepszych zespołów szkół podstawowych, upowszechnianie wioślarstwa i wioślarstwa halowego jako dyscypliny rekreacyjnej. wprowadzenie sportowego współzawodnictwa i rywalizacji między szkołami podstawowymi oraz promocja klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW – Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, Warszawa, Afrykańska 11 , Tel.226176803, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, Warszawa, Wał Miedzeszyński 397, Tel. 226178851. Osoba odpowiedzialna, sędzia główny – Andrzej Durjasz, z-ca sędziego głównego – Jacek Suchocki.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW – Zawody rozgrywane są w roku szkolnym, w okresie od stycznia do maja. Terminy mistrzostw poszczególnych szkół ustalane są z ich przedstawicielami (dyrekcją szkoły), zawody odbywają się w tych placówkach.

4. PROGRAM ZAWODÓW – Zawody polegają przeprowadzeniu zawodów o mistrzostwo klas VI szkół podstawowych na Ergometrze Wioślarskim Concept II, na terenie szkoły podstawowej, chętnej do udziału w imprezie, na dystansie 250 m. Sprzęt (ergometry) oraz obsługę zawodów zapewnia organizator.

5. UCZESTNICTWO – Uczniowie klas VI tych szkół podstawowych

6. KLASYFIKACJA – W mistrzostwach klas VI-tych poszczególnych szkół podstawowych zawody przeprowadzone będą w kategorii dziewcząt i chłopców (wiek 13 lat i młodsi). Suma 10 najlepszych rezultatów notowana zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców daje wynik szkoły. Który notowany jest w tabeli ligowej Wioślarskiej Ligi Podstawówek. Oprócz tego notowane są najlepsze wyniki indywidualne które tworzą Ranking Mistrzów. W przypadku jednakowych rezultatów szkół, o zwycięstwie zadecyduje najlepszy wynik indywidualny startujących zawodników danych placówek. W przypadku jednakowego wyniku w pierwszej trójce zawodników, o zwycięstwie decyduje dogrywka na dystansie 50 m. Jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, wygrywa zawodnik o mniejszej masie ciała. Wyniki szkół (tabela ligowa) oraz wyniki indywidualne (ranking mistrzów), zamieszczane są na stronie internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie – www.mos2.pl.

7. NAGRODY – Za miejsca 1-3 w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców – medale, dyplomy. Za zwycięstwo w Wioślarskiej Lidze Podstawówek – klasyfikacji szkół – Puchar Przechodni dla najlepszej szkoły, za miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt i chłopców – puchary dla poszczególnych szkół. W Rankingu Mistrzów ( indywidualnie)- miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt  i chłopców – medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Puchar Przechodni przechodzi na własność szkoły po trzech zwycięstwach z rzędu.

8. ZGŁOSZENIA – Indywidualne zgłoszenia szkół w celu umówienia, terminu Mistrzostw Szkoły Podstawowej.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA – bez kosztów

10. SPRAWY RÓŻNE – Podsumowanie „Wioślarskiej Ligi Podstawówek”, wręczenie medali i nagród odbędzie się podczas gali (spotkanie z olimpijczykiem, władzami dzielnicy), na którą zostaną zaproszeni zawodnicy biorący udział w zawodach, rodzice, dyrektorzy zwycięskich szkół, nauczyciele. Gala odbędzie się w Sali Kominkowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2. O terminie spotkania zainteresowani poinformowani zostaną specjalnym komunikatem.

UWAGA! Uczestnictwo w imprezie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zawodników dla potrzeb organizacji imprezy.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content