Zawodniczki klasy 420 w Team 100

Ogrom pracy Trenera Jakuba Antoniaka wraz z zawodnikami klasy 420 zaowocowały spektakularnymi sukcesami w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Wspaniała postawa naszych czołowych zawodniczek Zosi Korsak i Karoliny Cendrowskiej uwieńczona została zakwilifikowaniem się do ministerialnego programu „Team 100”. Team100 to model bezpośredniego, dodatkowego i pozazwiązkowego wsparcia młodych utalentowanych zawodników. Jego operatorem i partnerem merytorycznym jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki dziewcząt na klasie 420, które zostały brane pod uwagę przy rekrutacji do programu, to m.in.:
– 1 miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów 2019
– 2 miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych 2018
– 1 miejsce Kieler Woche 2019 oraz 2020
– 1 miejsce Carnival Race 2020
– 1 miejsce Mistrzowa Polski 2018, 2019 oraz 2020.
Zosia Korsak i Karolina Cendrowska aktualnie swoją karierę kontynuują na klasach olimpijskich. Zosia na klasie 470 wraz z Julianem Gloeh a Karolina na Kite Race.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content