Wykaz szkół podstawowych realizujących warszawską akcję „zima w mieście” 2021 w dzielnicy praga-południe m.st. Warszawy

Feryjne Placówki Edukacyjne

w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 8 stycznia 2021 roku*

  1. Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70
  2. Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44
  3. Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13
  4. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. W. Umińskiego 12

w okresie od 11 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 roku

  1. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27
  2. Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32
  3. Szkoła Podstawowa  nr 374, ul. Boremlowska 6/12
  4. Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. R. Abrahama 10

*z wyłączeniem 6 stycznia 2021 roku – dnia ustawowo  wolnego od pracy.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content