Wybory do Samorządu Uczestników MOS nr 2

Informujemy, iż dnia 19.11.2022 oraz 20.11.2022 w MOS nr 2 odbyły się wybory do Samorządu Uczestników. Podczas głosowania oddano 165 ważnych głosów.

W poniedziałek 21.11.2022 o godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej w składzie: opiekun samorządu, Pani Agata Loranc i Pan Jacek Hatt. Komisja obliczyła głosy i ogłosiła wyniki wyborów.

Wybory wygrał z wynikiem: 62 głosy – przedstawiciel sekcji wioślarskiej, Julian Magierowski i on też został Przewodniczącym Samorządu Uczestników na kolejną kadencję.

Wiceprzewodniczącym Samorządu Uczestników został Szymon Zakrzewski, uczestnik zajęć stałych z grupy wioślarskiej.

Szymon otrzymał od wyborców 35 głosów.

Skarbnikiem został wybrany Kacper Radzikowski, który otrzymał 25 głosów. Członkami Samorządu uczestników zostali także: Franciszek Rutkowski (23 głosy) oraz Jakub Rzeszotek (20 głosów). Nowy Samorząd Uczestników zaprezentuje swój program na kolejna kadencję w czasie Uroczystego Zakończenia Sezonu sekcji żeglarskiej (8.12.2022) oraz sekcji wioślarskiej (9.12.2022). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim wyborcom, którzy zaprezentowali obywatelską postawę. Życzymy realizacji planów!

MKS „Dwójka”

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content