Rozwój wolontariatu na Pradze Południe – Żyjemy zdrowo na sportowo w MOS nr 2.

Nasze działania zmierzały do utworzenia koła wolontariatu w MOS Nr 2. Dopiero zaczynamy, ale staramy się rozwijać. Udało nam się przeprowadzić następujące przedsięwzięcia promujące wolontariat
i integrujące wolontariuszy: Sprzątanie Ziemi, spływ kajakarsko – wioślarski, piknik rodzinny, zbiórka plastikowych nakrętek w celu zakupu wózka inwalidzkiego dla potrzebującej osoby, zbiórka drobnych elektrośmieci i zużytych baterii w celu właściwej ich utylizacji, opieka nad bezpańskimi kotami. Działania miały na celu rozwój wolontariatu w naszej placówce oraz nawiązanie współpracy z instytucjami partnerskimi z Dzielnicy Wawer.

Działania sfinansowane zostały ze środków m. st. Warszawy.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content