Wielkanoc 2023

Pogodnych, radosnych Świąt Wielkanocnych, po raz kolejny zwycięstwa dobra nad złem, wiary nadziei i wiosny w Waszych sercach
życzą pracownicy i dyrekcja MOS nr 2 oraz MKS „Dwójka”

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content