Warszawskie Partnerstwo dla Wolontariatu. Rozwój praskiego i wawerskiego wolontariatu – Razem pomożemy więcej.

Ogłaszamy rekrutację do projektu „Razem pomożemy więcej”. Rekrutacja prowadzona będzie równolegle we wszystkich trzech instytucjach partnerskich:

Międzyszkolnym Ośrodku Nr 2 w Warszawie ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie,

XXVI LO im. Juliana Tuwima, ul. Alpejska 16 w Warszawie,

Hufiec ZHP Warszawa Wawer, Szczep ZHP 147 WDHiGZ „Błękitni” im. T. Sygietyńskiego, ul. Alpejska 16
w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w realizacji projektu do współpracy.
Prosimy o kontakt z koordynatorem działań: Agata Loranc tel. 514477141, agata_mos2@poczta.fm.

Nazwa działania: „Rozwój praskiego i wawerskiego wolontariatu – Razem pomożemy więcej.”

Cel projektu:
– wspólne rozwijanie wolontariatu na terenie Dzielnicy Praga Południe i Wawer;
– stworzenie przestrzeni do współpracy instytucji biorących udział w projekcie, integracja;
– wspólna realizacja projektu wolontariatu; organizacja wspólnego działania związanego
z wolontariatem;
– rozwijanie kompetencji wolontariuszy; propagowanie zachowań proekologicznych;
– promowanie zdrowego stylu życia, stosowanie odpowiedniej diety i aktywnego wypoczynku;
– rozwijanie działań na rzecz rozwoju postaw ekologicznych wśród odbiorców projektu „Bądź EKO”
– wyjście poza swoją instytucję z promocją idei wolontariatu;
– wspólna promocja wolontariatu wśród lokalnej społeczności:
– specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.
Wolontariusze mogą liczyć na bezpłatny udział w szkoleniach, prelekcjach i wydarzeniach organizowanych przez partnerów projektu oraz otrzymają certyfikaty dokumentujące konkretne działania na rzecz wolontariatu.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content