Walne Zebranie Rdy Rodziców MOS nr 2

Dyrektor MOS nr 2 serdecznie zaprasza przedstawicieli rodziców uczestników zajeć stałych w naszej placówce na zebranie, które odbędzie się online za pośrednictwem Teams, dnia 15.09.2021 (środa)
o godz. 19.00. Celem spotkania będzie podsumowanie osiągnięc naszych wychowanków w roku szkolnym 2020/2021 oraz inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Na zebraniu zostanie podany harmonogram zajęć stałych, harmonogram zebrań z rodzicami i kalendarz imprez w bieżącym roku szkolnym. Nastąpi zatwierdzenie programu profilaktyczno – wychowawczego placówki oraz zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego. Rodzice zostaną zapoznani z planem pracy placówki na rok szkolny 2021/2022. Sugestie rodziców na temat funkcjonowania placówki są brane pod uwagę w planowaniu działań mających na celu stałą poprawę jakości pracy w naszym ośrodku. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w spotkaniu.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content