Rekrutacja 2021/2022

Uwaga rozpoczynają się zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
w placówkach wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego oraz ogniska artystycznego prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa prowadzony będzie od maja do czerwca 2021 roku, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. 

Kandydaci zainteresowani kontynuowaniem zajęć w placówkach w roku szkolnym 2021/2022 będą składali deklaracje kontynuacji od 6 maja 2021 roku od godz. 12.00 do 13 maja 2021 r do godz. 19.00 . Kandydaci,, którzy będą chcieli zapisać się na nowe zajęcia będą mogli składać wnioski od 14 maja 2021 roku od godz. 14.00.  Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, i harmonogram zamieszczone zostały poniżej:

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content