Regulamin MOS nr 2 aktualne zalecenia i wytyczne w czasie pandemii.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych
w obiekcie sportowym MOS NR 2, przy ul. Wał Miedzeszyński 397, 03 – 942 w Warszawie oraz w Filii MOS nr 2
w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 21 w Zegrzu Południowym, zaleca się ściśle przestrzegać i stosować wytyczne określone w poniższym regulaminie.

 1. Wejściem na obiekt dla grup treningowych jest wejście dolne do placówki od strony Wisły/ furtka w bramie
  od strony ul. Warszawskiej. Tutaj następuje przekazanie uczestnika zajęć pod opiekę trenera.
 2. Do MOS NR 2, może uczęszczać osoba, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz gdy nie został nałożony
  na nią obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć uczestnika zajęć w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
 4. Przed wejściem na obiekt konieczne i obowiązkowe jest posiadaniemaseczki, ze względu na brak możliwości zachowania obowiązującego dystansu społecznego 1,5 m.
 5. Osoby z temperaturą powyżej 38 C nie będą wpuszczane na obiekt.
 6. Po wejściu na teren obiektu, każda osoba obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem umieszczonym przy wejściu .
 7. Każdego dnia, przeprowadza się z osobą przyprowadzającą dziecko na zajęcia, krótki wywiad ( z rodzicem lub opiekunem prawnym ).
 8.  Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Osoby znajdujące się
  na terenie placówki są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach placówki. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 9.  Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczestników zajęć, które wchodzą do placówki, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 10. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 11. Zabronione jest wejście do szkutni oraz do budynku głównego obiektu.  
 12. Nie można wejść na obiekt jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  a o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie poinformować trenera.
 13. Osoby uprawnione do wejścia na teren MOS NR 2 są to uczestnicy zajęć, trenerzy, pracownicy adminisracji i obsługi.
 14. Osoby niepełnoletnie mają wstęp wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców dostarczonej do trenera na pierwszy trening.
 15. Dostarczoną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem składa się w sekretariacie placówki lub oddaje trenerowi.
 16. Przebywając na wodzie lub wykonując ćwiczenia nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przemieszczania się w przestrzeniach komunikacyjnych placówki, jeśli dystans między osobami jest mniejszy niż 1,5m.
 17. Obowiązkowa dezynfekcja sprzętu (umycie łodzi i dezynfekcja osprzętu) po każdym użyciu – wykonywana jest przez trenera lub zawodników pod nadzorem trenera.
 18. Po wejściu na obiekt należy udać się po łodzie i osprzęt, z zachowaniem dystansu i w jak najszybszym czasie odbić od pomostu.
 19. Po powrocie z wody, przy zachowaniu dystansu, należy sprawnie wynieść sprzęt, umyć łodzie a doręczne wioseł zdezynfekować.
 20. Trener zobowiązany jest do dopilnowania dezynfekcji sprzętu po treningu i rąk zawodników przy opuszczaniu terenu.

Regulamin sporządzono na podstawie :

ogólnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia,

Dz.U. poz.878 , 964 oraz wytycznych dla szkół i przedszkoli warszawskich wytycznych edukacyjnych – nauka w czasie pandemii

procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

– wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Regulamin obowiązuje od 01 września 2021 r

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content