Próba sprawnościowa dla kandydatów do klasy IV – sportowej w SP 397.

Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej zaprasza kandydatów do klasy IV – sportowej z elementami wioślarstwa. Próba odbędzie się 10.04. 2021 o godzinie 10.00. Szczegóły na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content