OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Co musisz wiedzieć o uchwale antysmogowej
Czym jest uchwała antysmogowa i kogo dotyczy?
Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze
mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą
wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw
stałych, czyli właścicieli w szczególności:
pieców,
kominków,
kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo
stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.
Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt
prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz
podmioty działające na jego terenie. Została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa
Mazowieckiego nr 162/17 z 24 października 2017 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. 9600.
Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 26 kwietnia 2022 r. radni
przyjęli uchwałę nr 59/22 zmieniającą obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową.
Nowelizacja weszła w życie 14 maja 2022 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147.
Po co nam uchwała antysmogowa?
Zanieczyszczenie powietrza, głównie drobnymi pyłami, wpływa na przedwczesne zgony,
zwiększa możliwość zachorowania na wiele groźnych chorób, tj. nowotwory, a także może
prowadzić do bezpłodności czy obumarcia płodu. Leczenie chorób wywołanych przez smog
pociąga za sobą wysokie koszty leczenia, ale także nieobecności chorych w pracy.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza powodującymi powstawanie smogu są
stare instalacje, w których spalane jest najgorsze jakościowo paliwo.
Spalanie złej jakości paliw powoduje wysoką emisję do powietrza substancji mających
negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a także na stan środowiska naturalnego. Dlatego
zaistniała konieczność wprowadzenia uchwały antysmogowej. Wymiana przestarzałych
kotłów i stosowanie paliw dobrej jakości wpłynie na znaczną poprawę czystości powietrza,
a także zdrowia mieszkańców.
Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r., a jej nowelizacja od
14 maja 2022 r.
Co określa uchwała?
od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne
zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE),
od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%
(np. mokrego drewna),
od 1 stycznia 2023 r.:
nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
nie wolno eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo
budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub
zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na
terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się
instalacja,
od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy nie
wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
od 1 stycznia 2028 r.
nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PNEN 303-5:2012,
w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów:
grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego,
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego
nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z
wykorzystaniem tego węgla, użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich
korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane prze 11 listopada
2017 r., posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które
spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję
pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie,
użytkownicy kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących
się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny uruchomionych przed 1 czerwca 2022
r. będą mogli je eksploatować do końca ich żywotności.”

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content