MOS nr 2 – zasady funkcjonowania

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt rozporządzenia został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 od dnia 27.01.2022 do dnia 27.02.2022 działać będzie na dotychczasowych zasadach. Zapraszamy na zajęcia stacjonarne zgodnie z harmonogramem zajęć stałych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content