Badź EKO!

 • W dniu 20.11.2022 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 w Warszawie byliśmy współorganizatorem wydarzenia dedykowanym dzieciom pt. „Bądź Eko”. Do projektu zgłosili się wolontariusze z MOS nr 2 oraz 26 LO im. Juliana Tuwima w Warszawie, którzy podarowali swój wolny czas w niedzielne przedpołudnie i pomogli przy realizacji zadania poprzez przygotowanie całego przedsięwzięcia, upieczenie ciast z produktów ekologicznych, przeznaczonych dla uczestników wydarzenia oraz przy wykonywaniu prac organizacyjno – porządkowych.
  Warsztaty w ramach wolontariatu poprowadziła Pani Iwona Szczęsna, na co dzień Trenerka żeglarstwa w klasie Optymist.
  Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach, chętnie współpracowały z prowadzącą, z zaciekawieniem słuchały prelekcji oraz wypełniały karty pracy związane tematyką ekologiczną.
  Tematem warsztatów było:
 • Prawidłowa segregacja śmieci.
 • Zasady zdrowego odżywiania.
 • Z ekoznakami za pan brat
 • Ekologia na co dzień.
  Poprzez nasze działania pragniemy zwiększać świadomość proekologiczną dzieci i młodzieży. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu „Razem pomożemy więcej” i jest finansowane ze środków m. st. Warszawy. 
  Koordynatorem projektu z ramienia MOS nr 2 jest Pani Iwona Szczęsna, a Liceum nr 26 im. Juliana Tuwima reprezentuje Pani Agata Loranc kontakt tel. 514477141
Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content