Warszawska Akcja Lato w mieście 2020 

Plakat LATO 19.06.2020 ost.-2

Dodano: 23.06.2020 przez Agataug

Informacje na temat Akcji Lato w Mieście 2020 

Word_16x16Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawską Akcję Lato w Mieście 2020 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w formie feryjnych placówek edukacyjnych.

Word_16x16Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2020 szkoły placówki specjalne

Word_16x16Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2020

Dodano: 13.06.2020 przez Agataug

Warszawska akcja „Lato w mieście 2020″ 

Informacje na temat warszawskiej akcji „Lato w mieście 2020″ dostępne są kliknij tutaj

www_post fb-07

Dodano: 13.06.2020 przez Agataug

INFORMACJA w sprawie funkcjonowania MOS nr 2 od 25 maja 2020 r. 

MOS2Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i_podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS2

Procedury-bezpieczeństwa-sanitarnego-MOS2docx1

załącznik 1 formularz – wywiad epidemia

załącznik 2 instrukacja pomiaru temperatury

załącznik 3 raport czynności

załącznik 4 instrukacja_maseczka_mycie rąk-1

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. MOS nr 2 wznawia działalność stacjonarną na akwenach wodnych (rzeka Wisła, Zalew Zegrzyński) przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych oraz w terenie otwartym rekreacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w placówce Regulaminem i Procedurami COVID-19 dotyczącymi funkcjonowania placówki.

Nadal rekomendujemy dostarczanie i odbiór dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas wizyty w placówce konieczne jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, z wyjątkiem osób, których zgodnie z wytycznymi nie dotyczy takie zalecenie) oraz stosowanie się do obowiązujących procedur sanitarnych.

Na teren MOS nr 2 mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do placówki nie będą przyjmowane osoby, które w okresie 14 dni przed wizytą miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie.

Zajęcia stałe rozwijające zainteresowania zdolności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży będą odbywać się na akwenach wodnych oraz w terenie, według harmonogramu pozostała liczba godzin zajęć stałych nadal będzie realizowana zdalnie.
O zmianach w funkcjonowaniu placówki będziemy informować odpowiednio do sytuacji epidemicznej, uwzględniając zalecenia GIS.

Zapraszamy na zajęcia stałe po uprzednim zapisaniu się u swojego trenera/instruktora najdalej w dniu zajęć do godz. 10.00.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ilość miejsc ograniczona (liczba uczestników zajęć jest weryfikowana, kontakt pomiędzy grupami rozpoczynającymi i kończącymi zajęcia jest ograniczony poprzez zachowanie bezpiecznej odległości).

Dodano: 27.05.2020 przez Agataug

Regulamin zajęć sportowych w MOS nr 2/MKS „Dwójka” w okresie 06.05.2020 – 30.06.2020 

pdf

zgoda rodzica

Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Zegrzu Południowym,
przy ul. Warszawskiej 21

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i warunków sanitarnych w obiekcie sportowym MOS-2 filia w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 21,
zgodnie z zaleceniami w okresie epidemii.

REGULAMIN wewnętrzny MOS nr 2 dla sekcji żeglarskiej.

 1. Wejściem na obiekt dla grup treningowych jest furtka w bramie wjazdowej. Tu następuje przekazanie dziecka pod opiekę trenera.
 2. Przed wejściem na obiekt KONIECZNE i OBOWIĄZKOWE jest zasłonięcie ust i nosa, ze względu na brak możliwości zachowania obowiązującego

dystansu społecznego 2 m, w czasie pomiaru temperatury.

 1. Pracownik obsługi wpuszcza zawodników przez furtkę,  mierzy temperaturę i przeprowadza krótki wywiad.
 2. Wstęp na obiekt po pomiarze temperatury ciała (osoby z temperaturą powyżej 37,4 C nie będą wpuszczane na obiekt).
 3.  Po zmierzeniu temperatury zawodnik dezynfekuje ręce płynem umieszczonym przy wejściu na teren.
 4. Każdego dnia, przeprowadza się z osobą przyprowadzającą dziecko na zajęcia, krótki wywiad ( z rodzicem lub opiekunem prawnym ).
 5. Zabronione jest wejście do szkutni oraz do budynku głównego obiektu.
 6. Nie można wejść na obiekt jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie poinformować trenera.
 7. Maksymalna ilość osób  przebywająca na terenie to 150 – uczestników i trenerów oraz prywatnych armatorów jednostek pływających ( osoby fizyczne ) związanych z obiektem umową na miejsce postojowe w sezonie letnim.

10. Prywatni armatorzy mogą przebywać na terenie obiektu od poniedziałku do piątku oraz w sobotę do godziny 8.30 , a w niedzielę od godziny 18.0

11.Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

12.Osoby niepełnoletnie wstęp WYŁĄCZNIE na podstawie pisemnej zgody Rodziców dostarczonej do trenera na pierwszy trening.

13.Dostarczoną przez zawodnika zgodę rodziców wraz z Oświadczeniem składa w sekretariacie MOS, lub oddaje trenerowi.

14.Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania dystansu ok. 2 m.

15. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli dystans między nimi jest mniejszy niż 2m.

16.Przebywając na wodzie lub uczestniczący w zajęciach korzystając z infrastruktury zewnętrznej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przemieszczania się na obiekt, jeśli dystans między osobami jest mniejszy niż 2m.

17. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z Obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

18. Całkowity zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (prysznice) oraz szafek.

19. Możliwość korzystania z WC.

20. Obowiązkowa dezynfekcja sprzętu (łodzi i osprzętu) po każdym użyciu – wykonywana przez trenera lub zawodników pod nadzorem trenera.

21. Po wejściu na obiekt należy udać się po łodzie i osprzęt celem otaklowania łodzi/wyniesienia łodzi i wioseł, z zachowaniem dystansu
i w jak najszybszym czasie odbić na wodę.

22.Po powrocie z wody, przy zachowaniu dystansu, należy sprawnie wynieść  sprzęt i zdezynfekować.

23.Trener zobowiązany jest do dopilnowania dezynfekcji sprzętu po treningu i rąk zawodników przy opuszczaniu terenu.

24.Wszystkie łodzie i osprzęt przechowywane są na terenie otwartym obiektu

25.ZE WZGLĘDU NA ZAMKNIĘCIE SZATNI WSZYSCY UCZESTNICY PRZYCHODZĄCY NA OBIEKT MUSZĄ BYĆ W STROJU UMOŻLIWIAJĄCYM BEZPOŚREDNIE ZEJŚCIE NA WODĘ.

      BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEBRANIA SIĘ.

Regulamin sporządzono na podstawie :

-Ogólnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia,

-Dz.U. poz.878 ,

-oraz wytycznych dla szkół i przedszkoli

-Szczegółowych wytycznych sanitarnych dla otwarcia obiektów sportowych   m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce

 Regulamin obowiązuje od 30.05.2020r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i warunków sanitarnych na obiekcie przy ul. Wał Miedzeszyński 397 zgodnie z zaleceniami w okresie epidemii .

REGULAMIN wewnętrzny MOS nr 2 dla sekcji wioślarskiej .

 1. Wejściem na obiekt dla grup treningowych jest wejście dolne (brama wjazdowa). Zabronione jest wejście do szkutni oraz na wyższy poziom obiektu.
 2. Nie można wejść na obiekt jeżeli w domu przebywa osoba na  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych a o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie poinformować trenera.
 3. Wstęp na obiekt po pomiarze temperatury ciała (osoby z temperaturą powyżej 37,4 C nie będą wpuszczane na obiekt).

Maksymalna ilość osób  przebywających w czasie jednej jednostki treningowej 10 osób u jednego trenera/instruktora.

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
 2. Osoby niepełnoletnie wstęp WYŁĄCZNIE na podstawie pisemnej zgody Rodziców  dostarczonej do trenera na pierwszy trening.
 3. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania dystansu ok. 2 m
 4.  Przebywając na wodzie lub korzystający w czasie treningu z infrastruktury zewnętrznej nie mają obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na terenie obiektu.
 5.  Całkowity zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (prysznice) oraz szafek.
 6.  Możliwość korzystania z  WC.

10.Obowiązkowa dezynfekcja  przyrządów i sprzętu (łodzi i wioseł) po każdym użyciu – wykonywana przez zawodników lub trenerów/instruktorów.

11. Po wejściu na obiekt  należy udać się po łodzie i wiosła celem wyniesienia na pomost z zachowaniem dystansu i w jak najszybszym czasie odbić  na wodę.

12.Po powrocie z wody (dobicie z wody do pomostu) przy zachowaniu dystansu należy sprawnie wynieść  sprzęt i  zdezynfekować.

13.Bez zbędnego przebywania opuszczamy obiekt.

14.W celu uniknięcia zbędnego oczekiwania na wejście na obiekt Trenerzy opracują grafik godzinowy  dla poszczególnych grup.

Trener wpuszcza zawodników przez bramę wjazdową i mierzy temperaturę.

Dostarczoną przez zawodnika zgodę rodziców składa w sekretariacie MOS.

Po zmierzeniu temperatury zawodnik dezynfekuje ręce płynem umieszczonym przy hangarze.

Trener zobowiązany jest do dopilnowania dezynfekcji sprzętu po treningu i rąk zawodników przy opuszczaniu terenu.

Wszystkie łodzie i wiosła przechowywane są na terenie otwartym przed budynkiem.

ZE WZGLĘDU NA ZAMKNIĘCIE SZATNI WSZYSCY UCZESTNICY PRZYCHODZĄCY NA OBIEKT MUSZĄ BYĆ W STROJU UMOŻLIWIAJĄCYM BEZPOŚREDNIE ZEJŚCIE NA WODĘ. BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEBRANIA SIĘ.

Regulamin sporządzono na podstawie :
-Ogólnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia,
- wytycznych dla szkół i przedszkoli
-Dz.U. poz.878 ,
-Szczegółowych wytycznych sanitarnych dla otwarcia obiektów sportowych   m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce

Regulamin obowiązuje od 25.05.2020r.

Dodano: 22.05.2020 przez Agataug

Rozpoczęcie zajęć MOS nr 2/MKS „Dwójka” od 25.05.2020 r. 

Informujemy, iż Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 oraz  Klub Sportowy „Dwójka” wznawia działalność sportową. Zajęcia będą odbywać się w określonym reżimie sanitarnym  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i prowadzącym zajęcia. Zajęcia zostaną wznowione od dnia 25.05.2020 r. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z instruktorem/trenerem prowadzącym grupę oraz po uzyskaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika na udział w zajęciach. Przed zajęciami należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

Dodano: 20.05.2020 przez Agataug

Zapraszamy do klas sportowych o profilu wioślarskim! 

Serdecznie zapraszamy. Sprawa pilna – bo czas nagli. Wszyscy zainteresowani rodzice przyszłorocznych klas czwartych i szóstych powinni jak najszybciej skontaktować się z sekretariatem szkoły. Wszystkie informacje na stronie szkoły: www.sp397warszawa.edupage.org

plakat

W roku szkolnym 2020/2021 zaprzyjaźniona z nami szkoła podstawowa przy ulicy Afrykańskiej11 zamierza utworzyć klasy sportowe na poziomie klas czwartych i szóstych.

Szkoła zapewnia:

 • Wszechstronne zajęcia sportowe

Zespołowe gry sportowe

- pilka nożna

- koszykówka

- piłka ręczna

- siatkówka

- unihokej

Pływanie

Lekka atletyka

Wioślarstwo

oraz wiele innych…

 • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu – wioślarstwem
 • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
 • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
 • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
 • Wiele atrakcji i brak nudy :)

Pójdź w ślady Mistrzów !

Absolwentami klas sportowych są między innymi:

Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny

Mistrz Świata

Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,

Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

I wielu, wielu innych.

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

Dla kandydatów , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii,  w pierwszej połowie czerwca planowane jest przeprowadzenie prostej próby sprawnościowej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne,  o konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.

Taka elitarna,

jedyna w Warszawie

klasa sportowa z elementami wioślarstwa,

to doskonała propozycja

właśnie dla ciebie !!!

Dodano: 15.05.2020 przez Agataug

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 

Szanowni Zawodnicy i Rodzice!

6 maja br.  o godzinie 12.00 pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Rodzice kandydatów zainteresowanych kontynuacją będą mogli zarejestrować się w systemie. Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy przesłać (skan, list)
lub złożyć w placówce w wersji papierowej.

Prosimy o przesyłanie skanów deklaracji na adres moss2@edu.um.warszawa.pl lub do trenerów/instruktorów poszczególnych grup .

Etap  rejestracji do systemu dla kandydatów kontynuujących kończy się 14 maja o godz. 16.00

Etap składania/przesyłania deklaracji kończy się 14 maja o godz. 19.00.

15 maja br. o godzinie 15.00 rozpoczną się zapisy nowych kandydatów i trwać będą  do 2 czerwca do godz. 16.00

Złożenie/przesyłanie wniosków nowych kandydatów od 15 maja 2020 godz. 16.00 do 2 czerwca 2020 r do godz. 18.00.

17 czerwca godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 czerwca godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23 czerwca 2020 godz. 12.00 – Aktualizacja wolnych miejsc.

Z uwagi na zaistniałą sytuację możemy przesyłać skany wniosków (nowi kandydaci) na adres: moss2@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć wersję papierową do placówki ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 mając nadzieję, że niebawem wrócimy do normalności!

 

 

Dodano: 6.05.2020 przez Agataug

E – regaty pucharu PSKO edycja 25.04-26.04.2020 

W grupach Optymist przeprowadziliśmy eliminacje do e- regat.

Poniżej przedstawiamy wyniki regat.

Gratulacje dla Michała  Kuczmarskiego za równe i wysokie e-żeglowanie, będzie on naszym reprezentantem w zawodach PSKO w najbliższy weekend.

Pozostałym również serdecznie gratulujemy dobrych wyników, rozgrywka była pasjonująca!.

 

l.p.

Nick VR

1 RACE

2 RACE

3 RACE

4 RACE

5 RACE

BONUS

TOTAL

PLACE

1

LuGO1

1

8

8

9

8

x

34

7

2

Barteczki

13

9

10

11

10

8

53

12

3

Boat51073

7

3

6

4

9

4

29

5

4

BohunRAK

3

5

4

1

6

3

19

3

5

POL1246_Hania

6

7

5

7

3

1

28

4

6

Davix26

13

11

11

6

7

9

57

9

7

Wiktor_MKS2

5

4

9

2

11

2

31

6

8

Michał POL_2005

2

2

2

3

1

x

10

1

9

JANEK MKS Dwójka

8

13

1

10

4

7

36

8

10

Wiktor_R

9

12

12

8

12

10

63

11

11

Margas

13

6

13

13

5

6

50

10

12

POL 925

13

10

7

13

13

x

56

13

13

FunTom

4

1

3

5

2

5

15

2

Bonus Race wygrała Hania Gębicka.
Gratulacje!

 

autor:

Trener Jacek Hatt

Dodano: 25.04.2020 przez Agataug

Święta Wielkanocne 

 

easter-3165469_960_720

Spokojnych, pogodnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych.

Wytchnienia i zadumy nad cudem rodzącego się życia.

Alleluja!

dla całej społeczności i sympatyków MOS nr 2

życzy dyrektor i pracownicy.

Dodano: 11.04.2020 przez Agataug