INFORMACJA w sprawie funkcjonowania MOS nr 2 od 25 maja 2020 r. 

MOS2Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i_podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS2

Procedury-bezpieczeństwa-sanitarnego-MOS2docx1

załącznik 1 formularz – wywiad epidemia

załącznik 2 instrukacja pomiaru temperatury

załącznik 3 raport czynności

załącznik 4 instrukacja_maseczka_mycie rąk-1

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. MOS nr 2 wznawia działalność stacjonarną na akwenach wodnych (rzeka Wisła, Zalew Zegrzyński) przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych oraz w terenie otwartym rekreacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w placówce Regulaminem i Procedurami COVID-19 dotyczącymi funkcjonowania placówki.

Nadal rekomendujemy dostarczanie i odbiór dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas wizyty w placówce konieczne jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, z wyjątkiem osób, których zgodnie z wytycznymi nie dotyczy takie zalecenie) oraz stosowanie się do obowiązujących procedur sanitarnych.

Na teren MOS nr 2 mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do placówki nie będą przyjmowane osoby, które w okresie 14 dni przed wizytą miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie.

Zajęcia stałe rozwijające zainteresowania zdolności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży będą odbywać się na akwenach wodnych oraz w terenie, według harmonogramu pozostała liczba godzin zajęć stałych nadal będzie realizowana zdalnie.
O zmianach w funkcjonowaniu placówki będziemy informować odpowiednio do sytuacji epidemicznej, uwzględniając zalecenia GIS.

Zapraszamy na zajęcia stałe po uprzednim zapisaniu się u swojego trenera/instruktora najdalej w dniu zajęć do godz. 10.00.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ilość miejsc ograniczona (liczba uczestników zajęć jest weryfikowana, kontakt pomiędzy grupami rozpoczynającymi i kończącymi zajęcia jest ograniczony poprzez zachowanie bezpiecznej odległości).

Dodano: 27.05.2020 przez Agataug

Regulamin zajęć sportowych w MOS nr 2/MKS „Dwójka” w okresie 25.05.2020 – 29.05.2020 

pdf

zgoda rodzica

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i warunków sanitarnych na obiekcie przy ul. Wał Miedzeszyński 397 zgodnie z zaleceniami w okresie epidemii .

REGULAMIN wewnętrzny MOS nr 2 dla sekcji wioślarskiej .

 1. Wejściem na obiekt dla grup treningowych jest wejście dolne (brama wjazdowa). Zabronione jest wejście do szkutni oraz na wyższy poziom obiektu.
 2. Nie można wejść na obiekt jeżeli w domu przebywa osoba na  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych a o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie poinformować trenera.
 3. Wstęp na obiekt po pomiarze temperatury ciała (osoby z temperaturą powyżej 37,4 C nie będą wpuszczane na obiekt).

Maksymalna ilość osób  przebywająca na terenie to 14 uczestników  i 2 trenerów.

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
 2. Osoby niepełnoletnie wstęp WYŁĄCZNIE na podstawie pisemnej zgody Rodziców  dostarczonej do trenera na pierwszy trening.
 3. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania dystansu ok. 2 m
 4.  Przebywając na wodzie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 5.  Całkowity zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (prysznice) oraz szafek.
 6.  Możliwość korzystania z  WC.

10.Obowiązkowa dezynfekcja  przyrządów i sprzętu (łodzi i wioseł) po każdym użyciu – wykonywana przez zawodników.

11. Po wejściu na obiekt  należy udać się po łodzie i wiosła celem wyniesienia na pomost z zachowaniem dystansu i w jak najszybszym czasie odbić  na wodę.

12.Po powrocie z wody (dobicie z wody do pomostu) przy zachowaniu dystansu należy sprawnie wynieść  sprzęt i  zdezynfekować.

13.Bez zbędnego przebywania opuszczamy obiekt (aby weszły następne osoby wcześniej muszą  obecni opuścić teren).

14.W celu uniknięcia zbędnego oczekiwania na wejście na obiekt Trenerzy opracują grafik godzinowy  dla poszczególnych grup.

15.W czasie pobytu na obiekcie możliwość  korzystania z pomieszczeń zamkniętych (siłownia i ergometrownia), przy zachowaniu właściwych odległości 2m.

Trener wpuszcza zawodników przez bramę wjazdową i mierzy temperaturę.

Dostarczoną przez zawodnika zgodę rodziców składa w sekretariacie MOS.

Po zmierzeniu temperatury zawodnik dezynfekuje ręce płynem umieszczonym przy hangarze.

Trener zobowiązany jest do dopilnowania dezynfekcji sprzętu po treningu i rąk zawodników przy opuszczaniu terenu.

Wszystkie łodzie i wiosła przechowywane są na terenie otwartym przed budynkiem.

ZE WZGLĘDU NA ZAMKNIĘCIE SZATNI WSZYSCY UCZESTNICY PRZYCHODZĄCY NA OBIEKT MUSZĄ BYĆ W STROJU UMOŻLIWIAJĄCYM BEZPOŚREDNIE ZEJŚCIE NA WODĘ. BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEBRANIA SIĘ.

Regulamin obowiązuje od 25.05.2020r.

Dodano: 22.05.2020 przez Agataug

Rozpoczęcie zajęć MOS nr 2/MKS „Dwójka” od 25.05.2020 r. 

Informujemy, iż Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 oraz  Klub Sportowy „Dwójka” wznawia działalność sportową. Zajęcia będą odbywać się w określonym reżimie sanitarnym  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i prowadzącym zajęcia. Zajęcia zostaną wznowione od dnia 25.05.2020 r. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z instruktorem/trenerem prowadzącym grupę oraz po uzyskaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika na udział w zajęciach. Przed zajęciami należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

Dodano: 20.05.2020 przez Agataug

Zapraszamy do klas sportowych o profilu wioślarskim! 

Serdecznie zapraszamy. Sprawa pilna – bo czas nagli. Wszyscy zainteresowani rodzice przyszłorocznych klas czwartych i szóstych powinni jak najszybciej skontaktować się z sekretariatem szkoły. Wszystkie informacje na stronie szkoły: www.sp397warszawa.edupage.org

plakat

W roku szkolnym 2020/2021 zaprzyjaźniona z nami szkoła podstawowa przy ulicy Afrykańskiej11 zamierza utworzyć klasy sportowe na poziomie klas czwartych i szóstych.

Szkoła zapewnia:

 • Wszechstronne zajęcia sportowe

Zespołowe gry sportowe

- pilka nożna

- koszykówka

- piłka ręczna

- siatkówka

- unihokej

Pływanie

Lekka atletyka

Wioślarstwo

oraz wiele innych…

 • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu – wioślarstwem
 • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
 • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
 • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
 • Wiele atrakcji i brak nudy :)

Pójdź w ślady Mistrzów !

Absolwentami klas sportowych są między innymi:

Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny

Mistrz Świata

Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,

Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

I wielu, wielu innych.

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

Dla kandydatów , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii,  w pierwszej połowie czerwca planowane jest przeprowadzenie prostej próby sprawnościowej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne,  o konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.

Taka elitarna,

jedyna w Warszawie

klasa sportowa z elementami wioślarstwa,

to doskonała propozycja

właśnie dla ciebie !!!

Dodano: 15.05.2020 przez Agataug

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 

Szanowni Zawodnicy i Rodzice!

6 maja br.  o godzinie 12.00 pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Rodzice kandydatów zainteresowanych kontynuacją będą mogli zarejestrować się w systemie. Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy przesłać (skan, list)
lub złożyć w placówce w wersji papierowej.

Prosimy o przesyłanie skanów deklaracji na adres moss2@edu.um.warszawa.pl lub do trenerów/instruktorów poszczególnych grup .

Etap  rejestracji do systemu dla kandydatów kontynuujących kończy się 14 maja o godz. 16.00

Etap składania/przesyłania deklaracji kończy się 14 maja o godz. 19.00.

15 maja br. o godzinie 15.00 rozpoczną się zapisy nowych kandydatów i trwać będą  do 2 czerwca do godz. 16.00

Złożenie/przesyłanie wniosków nowych kandydatów od 15 maja 2020 godz. 16.00 do 2 czerwca 2020 r do godz. 18.00.

17 czerwca godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 czerwca godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23 czerwca 2020 godz. 12.00 – Aktualizacja wolnych miejsc.

Z uwagi na zaistniałą sytuację możemy przesyłać skany wniosków (nowi kandydaci) na adres: moss2@edu.um.warszawa.pl lub dostarczyć wersję papierową do placówki ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 mając nadzieję, że niebawem wrócimy do normalności!

 

 

Dodano: 6.05.2020 przez Agataug

E – regaty pucharu PSKO edycja 25.04-26.04.2020 

W grupach Optymist przeprowadziliśmy eliminacje do e- regat.

Poniżej przedstawiamy wyniki regat.

Gratulacje dla Michała  Kuczmarskiego za równe i wysokie e-żeglowanie, będzie on naszym reprezentantem w zawodach PSKO w najbliższy weekend.

Pozostałym również serdecznie gratulujemy dobrych wyników, rozgrywka była pasjonująca!.

 

l.p.

Nick VR

1 RACE

2 RACE

3 RACE

4 RACE

5 RACE

BONUS

TOTAL

PLACE

1

LuGO1

1

8

8

9

8

x

34

7

2

Barteczki

13

9

10

11

10

8

53

12

3

Boat51073

7

3

6

4

9

4

29

5

4

BohunRAK

3

5

4

1

6

3

19

3

5

POL1246_Hania

6

7

5

7

3

1

28

4

6

Davix26

13

11

11

6

7

9

57

9

7

Wiktor_MKS2

5

4

9

2

11

2

31

6

8

Michał POL_2005

2

2

2

3

1

x

10

1

9

JANEK MKS Dwójka

8

13

1

10

4

7

36

8

10

Wiktor_R

9

12

12

8

12

10

63

11

11

Margas

13

6

13

13

5

6

50

10

12

POL 925

13

10

7

13

13

x

56

13

13

FunTom

4

1

3

5

2

5

15

2

Bonus Race wygrała Hania Gębicka.
Gratulacje!

 

autor:

Trener Jacek Hatt

Dodano: 25.04.2020 przez Agataug

Święta Wielkanocne 

 

easter-3165469_960_720

Spokojnych, pogodnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych.

Wytchnienia i zadumy nad cudem rodzącego się życia.

Alleluja!

dla całej społeczności i sympatyków MOS nr 2

życzy dyrektor i pracownicy.

Dodano: 11.04.2020 przez Agataug

Treningi domowe w czasie kwarantanny 

Nasi zawodnicy pracują mocno w swoich domach! Na filmie trening za pomocą zdalnego nauczania pod kierunkiem Trenera Jacka Suchockiego.

Na ergometrze wioślarskim Julian Magierowski. Brawo! VID-20200410-WA0001 (1)

Dodano: 11.04.2020 przez Agataug

Harmonogram, zasady i adres elektronicznego systemu rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. 

Szanowni Państwo tutaj znajdziemy niezbędne informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

Harmonogram dla Kandydatów

Informacja ze strony BE:

6 maja br.  o godzinie 12.00 pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/ zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Rodzice kandydatów zainteresowanych kontynuacją będą mogli zarejestrować się w systemie. Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy przesłać / złożyć w placówce.

15 maja br. o godzinie 15.00 rozpoczną się zapisy nowych kandydatów.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogramem rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Dodano: 9.04.2020 przez Agataug

Komunikat do rodziców i uczniów 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Dodano: 27.03.2020 przez Agataug