Mistrzostwa Licealne na ergometrze wioślarskim „Od zabawy do Olimpiady” 

W sobotę 2 listopada 2017 w MOS nr 2 odbyły się Licealne Mistrzostwa Warszawy na ergometrze wioślarskim na dystansie 1000 m. Zawody zostały zrealizowane
w ramach projektu „Od zabawy do Olimpiady”. Najliczniejszą reprezentację stanowili uczniowie VIII LO im. Władysława IV pod kierunkiem Pana Adama Brodnickiego, żywiołowo dopingującego swoich wychowanków w czasie całych zawodów. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Maja Wiśniewska ze znakomitym czasem 4:12,7 z VIII LO im. Jana Zamoyskiego. W wadze lekkiej chłopców zwyciężył Michał Dygat podopieczny trenera Macieja Zielińskiego uzyskując rezultat 3:16,3.
W kategorii wagowej powyżej 75 kg pierwsze miejsce zajął Bartosz Kreft ze znakomitym wynikiem, najlepszym uzyskanym w czasie tych zawodów 3:07,8.
W kategorii absolwentów wygrał Ignacy Nojek 3:49,5. W ostatnim dodatkowym wyścigu w kategorii Open zwyciężył Patryk Golaska 3:13,5. Sędzią Głównym zawodów była Pani Maria Gnojek, nagrody wręczała wicedyrektor MOS Nr 2 Pani Agata Augustyniak i utytułowany trener MOS Nr 2 Pan Jacek Suchocki.
Całą imprezę poprowadził w sposób emocjonujący i pełen humoru Pan Andrzej Durjasz. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

24463208_949574258524752_673428847_o 24650683_949578528524325_1683075754_o

Dodano: 3.12.2017 przez Agataug

REGULAMIN MISTRZOSTW LICEALNYCH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM „OD ZABAWY DO OLIMPIADY” 

1. TERMIN I MIEJSCE

02.12.2017 ( SOBOTA). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2, ul. Wał Miedzeszyński 397

2.   KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA.

Organizatorem jest MOS nr 2

3.   PROGRAM

PLANOWANA GODZ. STARTU

BIEG  NR 1.  Klasy 1,2,3 dziewcząt            GODZ. 10.00

BIEG  NR 2  Klasy 1,2,3 chłopców              GODZ. 10,15 limit wagi 75 kg

BIEG  NR 3  Klasy  1,2,3 chłopców             GODZ. 10,30

BIEG  NR 4 Absolwenci                               GODZ. 10,45

Oficjalne zakończenie godzina 11.30

GODZINY STARTU MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

 4.   REGULAMIN ZAWODÓW

4.1. Zawody odbędą się na ergometrach wioślarskich typu  Concept II ,

na dystansie 1000 metrów

Wybór przesłony powietrza( obciążenia ) jest dowolny. Ustawienie ich może być dokonane przez zawodnika przed startem do konkurencji.

4.2.  Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas zmierzony przez komputer spośród wszystkich uczestników w danej kategorii.

4.3. W przypadku awarii jednego z ergometrów w ciągu 20 sek. od startu wyścig zatrzymuje się, a następnie rozpoczyna od nowa.

4.4. Awaria techniczna ergometru w dalszej części dystansu upoważnia zawodnika do podjęcia samodzielnej próby pokonania dystansu nie później niż przed upływem 30 min. od zaplanowanej godziny startu do danej konkurencji.

4.5. W zawodach nie mogą brać udział zawodnicy klubów zrzeszonych w Warszawsko Mazowieckim Okręgowym Związku Towarzystw Wioślarskich.

4.6. Rozgrzewka przewidziana jest na dodatkowych ergometrach

4.7. Kwestie sporne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja w składzie Sędzia Główny: Maria Gnojek, Sędziowie: Andrzej Durjasz, Jacek Suchocki.

5.   ZASADY OGÓLNE.

5.2  Zgłoszenia do zawodów należy złożyć w terminie do 2.12.2017

do Kol. Agaty Loranc do godz. 9.20.

5.3  Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 2.12.2017 o godz. 9.00

5.4  Sprawdzanie dokumentów odbędzie się w dniu 2.12.2017 w godz. 9.00 do 11.00.

6.   NAGRODY

Dla trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji medale.

Dodano: 2.12.2017 przez Agataug

Zebranie Rady Rodziców MOS Nr 2 2017 

 

lwy

 

03-942 Warszawa

Wał Miedzeszyński 397


RADA RODZICÓW MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NR 2

 

ZAWIADOMIENIE

Rada Rodziców, działającą przy MOS Nr 2 Warszawa zwołuje na dzień 14 grudnia 2017 r.

(czwartek)
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

 Rady Rodziców,

które odbędzie się w sali budynku MOS 2 w Warszawie  przy ulicy Wał Miedzeszyński 397

o godzinie 19:00 z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Rodziców :

-w pierwszy terminie przy obecności ponad ½ uprawnionych do głosowania

-w drugim terminie 19:15 bez względu na liczbę uczestników,

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

- wybory odbywają się w głosowaniu jawnym,

 1.  Przekazanie prowadzenia zebrania przewodniczącemu zgromadzenia,
 2.  Przedstawienie proponowanego porządku obrad:

-projekt porządku,

-przyjęcie ewentualnych zmian,

-poddanie porządku obrad pod głosowanie jawne (głosy liczy przewodniczący zgromadzenia)

 1. Wybór komisji :

- mandatowej ( sprawdzenie ważności członkowstwa uczestników zebrania, ustalenie liczby uprawnionych do głosowania oraz liczby obecnych  na podstawie list obecności),

-wyborczej (ustalenie propozycji listy kandydatów  do prezydium Rady Rodziców ),

-skrutacyjnej ( przygotowanie list do głosowania wg alfabetu, przeprowadzenie głosowania
i ogłoszenie wyników wyborów),

Wybór do proponowanych komisji odbywa się w głosowaniu jawnym; głosy liczy przewodniczący ,

 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania – pytanie czy są uwagi do tego dokumentu- przyjęcie protokołu przez głosowanie jawne,
 2. Sprawozdanie z działalności w okresie 01.09.2015 do 01.09.2017,
 3. Udzielenie absolutorium dla ustępującego prezydium,

absolutorium udzielone jest w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów,

 1. Przedstawienie planów na okres od 01.09.2017 do 31.08.2018-przez Dyrekcję MOS „Dwójka” w Warszawie
 2. Wybory Prezydium Rady Rodziców na kadencję 2017-2019,
 3. Ukonstytuowanie się Nowej Rady Rodziców,
 4. Ogłoszenie Wyników
 5. Wolne wnioski,
 6. Zamknięcie obrad.

Za prezydium

Przewodniczący Rady Rodziców

Krzysztof Kłopotowski

Kontakt :

Kom.:504-878-233

E-mail ; gmklopotowski@gmail.com

 

 

lwy

 

 

Dodano: 28.11.2017 przez Agataug

Od SKSu do AZSu 2017 

W najbliższą sobotę, 25 listopada 2017 r. zapraszam do licznego udziału w zawodach na ergometrze wioślarskim Od SKSu do AZSu.
Zbiórka o godz. 10:00 na ul. Szturmowej 1/3 w sali gimnastycznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodano: 24.11.2017 przez Agataug

Mistrzostwa Mazowsza na ergometrze wioślarskim 

Jutro, 25.11.2017 r, w MOS Nr 2, Mistrzostwa Mazowsza na ergometrze wioślarskim. Zapraszamy sympatyków wioślarstwa do wspólnego kibicowania!
Uwaga, wszyscy zawodnicy do startu zgłaszają się na zbiórkę w holu przed salą gimnastyczną na 30 minut przed wyznaczoną godziną startu. Ważenie zawodników do biegów wagi lekkiej rozpoczyna się na 2 godziny przed startem a zakończy się na 1 godzinę przed startem. Początek zawodów godzina 10:00.
Zapraszamy i życzymy sukcesów! Emocje zapewnione!!!

Dodano: 24.11.2017 przez Agataug

Zima w mieście 2018 

zima w miescie

Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 15 do 26 stycznia 2018 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Zima w Mieście 2018”.
To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 17 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 12 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR).
Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W punktach zajęć specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik” i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

Karty uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” będą przyjmowane w szkołach organizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” roku w okresie od 27 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku (szczegółowe informacje, dotyczące zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” znajdują się w Harmonogramie realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy).
Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” jest odpłatne.
Opłaty za posiłki są przyjmowane od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku – na konto szkoły realizującej ww. program.
W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia z adnotacją „Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”.
Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

 W załączeniu:

1. Harmonogram realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2. Wykaz szkół i placówek realizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
3. Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach programu
„Zima w Mieście 2018”
4. Standard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

 Harmonogram zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica/ prawnych uczniów
od do
27.11.2017 r. 08.12.2017 r. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

18.12.2017 r. Publikacja w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych listy uczestników zakwalifikowanych na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
02.01.2018 r. 05.01.2018 r. Wniesienie opłat za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów zakwalifikowanych, w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.
18.12.2017 r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

18.12.2018 r.

26.01.2018 r. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów w ramach wolnych miejsc, kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

Wykaz szkół i placówek realizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2017 r.

Feryjne placówki edukacyjne

czynne w godzinach 7:00 -17:00

1. Szkoła Podstawowa nr 72
ul. L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

2. Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Międzyborska 70
nr tel. 22 810 32 44

3. Szkoła Podstawowa nr 215
ul. Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 617 72 32

4. Szkoła Podstawowa nr 312
ul. W. Umińskiego 12
nr tel. 22 671 11 66

5. Szkoła Podstawowa nr 373
ul. Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

 Feryjne zajęcia specjalistyczne

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
ul. Kwatery Głównej 11
nr tel. 22 610 67 77

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
ul. A. Nobla 18/26
nr tel. 22 617 59 62

3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. J. Dwernickiego 29A
nr tel. 22 870 03 81

4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
ul. M. Pawlikowskiego 3
nr tel. 22 613 55 46

5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
ul. Wał Miedzeszyński 397
nr tel. 22 617 88 51

6. Centrum Promocji Kultury
ul. Podskarbińska 2
nr tel. 22 277 08 20

7. Biblioteka Publiczna
ul. Meissnera 5
nr tel. 22 617 04 51 wew. 117

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1. Pływalnia „Wodnik”
ul. Abrahama 10
nr tel. 22 673 82 00

2. Pływalnia „Szuwarek”
ul. Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 879 77 51

3. Hala Sportowa „Saska”
ul. Angorska 2
nr tel. 22 672 60 77

4. Hala Sportowa „Siennicka”
ul. Siennicka 40
nr tel. 22 870 13 60
Lodowisko

Lodowisko szkolne przy Zespole Szkół nr 37
al. Stanów Zjednoczonych 24
nr tel. 22 617 77 60

 Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach Warszawskiego Programu

„Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2017 r.

Feryjne placówki edukacyjne

 1. Szkoła Podstawowa nr 72

ul. L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

2. Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Międzyborska 70
nr tel. 22 810 32 44

3. Szkoła Podstawowa nr 215
ul. Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 617 72 32

4. Szkoła Podstawowa nr 312
ul. W. Umińskiego 12
nr tel. 22 671 11 66

5. Szkoła Podstawowa nr 373
ul. Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

  Standard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

1. Feryjna placówka edukacyjna organizowana jest w szkole i pracuje przez 5 dni roboczych w tygodniu, w terminie określonym w harmonogramie dzielnicowym.
2. Uczestnikiem feryjnej placówki edukacyjnej, może być każdy uczeń szkoły podstawowej, bez względu na dzielnicę, w której mieszka i szkołę, do której uczęszcza.
3. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę i zajęcia edukacyjno-wychowawcze
w godzinach pracy rodziców/opiekunów prawnych, od godziny 7.00 do godziny 17.00.
4. Uczestnicy korzystają bezpłatnie z różnorodnych zajęć: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych w ramach przygotowanej oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych.
5. Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.
6. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
7. Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej, w zależności od potrzeb
i warunków atmosferycznych, bezpłatnie otrzymuje napoje.

Dodano: 24.11.2017 przez Agataug

Nabór na wolne miejsca w MOS Nr 2 

Prowadzimy nabór na wolne miejsca do niżej wymienionych grup. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w naszych bezpłatnych zajęciach do następujących grup:

1 – windsurfing uzdolnieni 2- 3 miejsca wolne
2 – windsurfing uzdolnieni 3- 5 miejsc wolnych
3 – wioślarstwo młodzicy 2- 3
4 – wioślarstwo ponadgimnazjalne 5 -  7
5 – wioślarstwo ponadgimnazjalne 6 -  3
6 – wioślarstwo ponadgimnazjalne 8 -  2
7 – wioślarstwo uzdolnieni 1 -  8
8 – wioślarstwo uzdolnieni 2 -  10
9 – żeglarstwo Laser 2 -  2
10 -żeglarstwo Laser 3 -  1
11 – żeglarstwo L’equipe początkujący  – 2
12 -żeglarstwo L’equipe regatowy -  7
13 -żeglarstwo optymist uzdolnieni 1 -  1
14 -żeglarstwo szkolenie na żeglarza 1  – 1
15 -żeglarstwo szkolenie na żeglarza 2  – 9

Informacje pod numerem telefonu 514477141 Agata Augustyniak, wicedyrektor MOS Nr 2. Czeka na Państwa pociechy profesjonalne, oddane pracy z młodzieżą grono pedagogiczne! Zadzwoń już dziś, nie zwlekaj. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dodano: 16.10.2017 przez Agataug

Mistrzostwa Warszawy Juniorów w klasach Cadet i Laser Radial 2017 

IMG-20170924-WA0025getattach,mid,43398,mpid,3,min,1,uid,98390900af06e017

W dn.23-24.09 na Zalewie Zegrzyńskim zostały rozegrane regaty :Mistrzostwa Warszawy Juniorów w klasach Cadet i Laser Radial chłopców i dziewcząt. Z wielką przyjemnością informuję całe podium w obu klasach w kategorii dziewcząt  i chłopców zdobyli zawodnicy MKS „Dwójka” . Wyjątkiem było 1 m w klasie Laser Radial dziewcząt, które wygrała nasza wychowanka ale reprezentująca aktualnie barwy AZS-u W-wa – Natalia Stawiarska. Wyniki regat potwierdzają nasze doskonałe osiągnięcia  w kategorii juniorów młodszych w Polsce. link do wyników : https://www.upwind24.pl/regatta/mistrzostwa-warszawy-klas-laser-radial-cadet-i-l-equipe-2017

Dodano: 16.10.2017 przez Agataug

Windsurfing 

Windsurfing1 windsurfing2 windsurfing4

Chcecie dołączyć do najlepszych? Obejrzyjcie film!

https://drive.google.com/file/d/0B1oeCg0GVbqnWU1qVE9FWDQ0UGs/view

Trening grupy windsurfing Pana Marcina Rapackiego. Jest moc!!!

 

 

 

 

 

Dodano: 2.10.2017 przez Agataug

Warszawska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie 2017 

Andrzej5Andrzej1 WOM11 WOM10 WOM7 WOM2 WOM3 WOM4 WOM5 WOM14 WOM12

Dodano: 1.10.2017 przez Agataug